Emili kool

Aadress: Suur-Sõjamäe 10a

 

Emili Kool on üldhariduslik erakool, mis lähtub Eesti riiklikust õppekavast. Kasutame õppijakeskset metoodikat ning toetame lapse terviklikku arengut. 

Meie jaoks on oluline, et säiliks soov õppida ja avastada. Seejuures pöörame tähelepanu olulistele baasoskustele, nagu lugemine ja matemaatika. Traditsioonilise kõrval õpitakse juba esimesest klassis programmeerimist ja süvendatult inglise keelt.

Meie missiooniks on olla kool, kuhu iga laps tahab tulla. Püüdleme iga päev selle poole, et meie õpilastest kasvaksid eneseteadlikud, heade õpioskustega, avatud ning hoolivad inimesed.

Lisainfot vaata http://emilikool.ee/