Boris Tamm

btamm iconBoris Tamm (1930-2000) lõpetas 1954. aastal ta tollase Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonna elektrijaamade, -võrkude ja-süsteemide erialal. Pärast kõrgkooli lõpetamist töötas ta TPI-s labori juhatajana (1954-60), Teaduste Akadeemia Küberneetikainstituudi asedirektori ja direktorina (1960-76).

Viisteist aastat (1976-1991) juhtis Boris Tamm rektorina Tallinna Tehnikaülikooli. Ta oli Küberneetikainstituudi peateadur ja 1994-st aastast Eesti Teaduste Akadeemia asepresident.  Boris Tamm oli mitmete välismaiste Tehnikateaduste Akadeemiate liige (Soome Tehnikateaduste Akadeemia, Rootsi Tehnikateaduste Akadeemia) ja kõrgkoolide (Budapesti Tehnikaülikooli, Helsingi Tehnikaülikooli) audoktor.

Tema tuntumad uurimused on protsesside modelleerimise, süsteemprogrammeerimise teooria ja programmeerimiskeelte alalt.

Boris Tamme järgi on nimetatud Ülemiste Citys  hoone aadressil Keevise 2/Suur-Sõjamäe 10, kus tegutseb Euroopa Kool.

Keevise 2-Suur-Sojamae 10, h.4 (6 of 6)