Paul Kogerman

KogermannPaulPaul Kogerman (1891-1951) oli Eesti põlevkivikeemia rajaja. TTÜ professor ja rektor aastail 1936-1939 ning haridusminister 1939-1940. Ta oli tunnustatud keemiateadlane, kes täiendas end Imperial College of Science and Technology’s Londonis, Harvardi Ülikoolis ja Zürichi Tehnikaülikoolis.

Tema panus keemiateaduse arengusse Eestis on erakordselt suur – koos M. Wittlichiga rajas ta Tartu Ülikoolis õlikivide uurimise laboratooriumi ja oli selle juhataja aastatel 1925-1936. Tallinna Tehnikaülikoolis oli ta orgaanilise keemia korraline professor ja õlikivide uurimise labororatooriumi juhataja ning orgaanilise keemia ja pürogeensete protsesside kateedri professor ja kateedrijuhataja 1945-1951. Tema tegevus muutis Eesti 1930. aastatel üheks juhtivaks põlevkivi uurimise keskuseks.

 

Paul Kogerman oli ka Eesti NSV TA Keemia Instituudi teadur ja direktor 1947-1950. Ta vallandati poliitilistel põhjustel direktori ametist 1950. aastal.

Kogerman oli paljude teaduslike ja ühiskondlike organisatsioonide liige ning esimees – näiteks Akadeemilise Keemia Seltsi asutaja ja esimees, Eesti Loodusuurijate Seltsi liige ja esimees, Eesti Vabariigi Riiginõukogu liige.

Samuti on tema töö ära märgitud mitme tunnustusega: Eesti TA akadeemik, Prantsuse Auleegioni orden, officier d’Academia aumärk (Prantsusmaa), Valgetähe II klassi teenetemärk.

Paul Kogermani auks saab nime Suur-Sõjamäe 10a hoone, kus praegu tegutseb Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

eek_peamaja